Advies en begeleiding van familiebedrijven - van generatie op generatie

De INNOO principes

 • Partners streven naar een hoog niveau van professionaliteit in hun beroepsuitoefening.
   
 • Partners zijn verplicht tot geheimhouding en respecteren vertrouwelijkheid.
   
 • Partners respecteren de grenzen van hun beroepsuitoefening en zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun dienstverlening.
   
 • Partners zijn bereid zich te verantwoorden en toetsbaar op te stellen.
   
 • Partners overleggen als er sprake is van potentiële belangenverstrengeling.
   
 • Partners betalen noch ontvangen doorverwijspremies.
   
 • Partners werken met collegiale intervisie.

Wat is een familiebedrijf?

In onze ogen is een bedrijf te kenmerken als een familiebedrijf als:

 • Eén of enkele families de zeggenschap in handen hebben doordat zij de enige of controlerende aandeelhouder zijn.
 • Eén of meerdere famileleden actief betrokken zijn bij het bestuur van de onderneming doordat zij directie, commissaris of stichtingsbestuurder zijn.
 • De betrokken familie de intentie heeft het familiebedrijf over te dragen aan de volgende generatie.

Adviseren & begeleiden

bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en familie

Besturen

door (tijdelijk) deel uit te maken van de Stak, RvC of RvA

Coachen

van leiders en bestuurders

Opleiden

van familieleden en bestuurders