Advies en begeleiding van familiebedrijven - van generatie op generatie

INNOOvisie in 9 stellingen

Familiebedrijven zijn net gewone bedrijven. Maar ze hebben onmiskenbaar hun eigen familie-DNA. Dat maakt ze bijzonder. En vaak ook bijzonder krachtig. Maar het brengt ook de nodige aandachtspunten met zich mee. INNOO heeft dat verwoord in negen stellingen waarover we graag met u in gesprek gaan. Want INNOO gelooft in de kracht van familiebedrijven, begrijpt de uitdagingen en creëert samen met u de oplossingen.    

 1. Langetermijnsucces van het familiebedrijf is toeval tenzij gebaseerd op een eigendomsvisie en -strategie.
   
 2. Leiderschap van de familie als eigenaar schiet tekort als goede governance of goede leiders ontbreken.  
   
 3. De directie is verantwoordelijk voor de bedrijfsstrategie.
   
 4. De grootste fout die een directie kan maken, is de familie buiten spel zetten.
   
 5. De grootste fout die de familie kan maken, is om het vol te willen houden zonder deskundige en ervaren outsiders.
   
 6. De grootste valkuil voor familiebedrijven is harmonie.
   
 7. Opvolging is de uitdaging der uitdagingen.
   
 8. Zonder goede governance geen goed opvolgingsplan.
   
 9. De juiste oplossingen liggen voor de hand, maar vereisen structuur, communicatie en een fair proces.

Actuele thema's

Het familiestatuut voor een constructieve werkrelatie tussen familie en bedrijf.

Internationalisering om de continuïteit te waarborgen in de toekomst.

Het aantrekken en behouden van talent.

De belastingdruk bij bedrijfsopvolging minimaliseren zodat het vermogen beschikbaar blijft om te ondernemen.

Dividendbeleid: de winst in het familiebedrijf houden of juist een deel uitkeren en investeren in andere activiteiten.

Adviseren & begeleiden

bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en familie

Besturen

door (tijdelijk) deel uit te maken van de Stak, RvC of RvA

Coachen

van leiders en bestuurders

Opleiden

van familieleden en bestuurders