Advies en begeleiding van familiebedrijven - van generatie op generatie

Websites die kennis delen over familiebedrijven

Kennisvragen vanuit familiebedrijven

Wat is een eigendomsvisie?

Welke onderwerpen horen thuis in een familiestatuut?

Wat betekent het voor ons familiebedrijf als wij een structuurvennootschap worden?

Welke competenties zijn belangrijk voor een opvolger?

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen?

Adviseren & begeleiden

bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en familie

Besturen

door (tijdelijk) deel uit te maken van de Stak, RvC of RvA

Coachen

van leiders en bestuurders

Opleiden

van familieleden en bestuurders