Advies en begeleiding van familiebedrijven - van generatie op generatie

De familiegecontroleerde onderneming

Meerdere familieleden zijn samen eigenaar. De dagelijkse leiding bestaat uit een directie met (deels) niet-familieleden.

  • Hoe zorgen wij als aandeelhouders en familie dat het bedrijf ons niet ontglipt nu er een externe directie leiding geeft aan het bedrijf?
  • Hoe krijg ik voldoende ruimte om het bedrijf te besturen als niet-familie CEO? Hoe krijg ik de aandeelhouders mee?
  • Wij willen graag ons bestuur professionaliseren door met een RvC te werken.
  • Hoe krijgen wij als directie en RvA de familie mee in onze plannen?
  • De samenwerking tussen directie en familie loopt nogal stroef. Hoe is dat te verbeteren?
  • Wij willen een familiestatuut opstellen, omdat onze generatie voor het eerst meer niet-werkende aandeelhouders heeft.
  • Als RvC worstelen wij met de vraag hoe we de familie goed aangehaakt houden bij de ambities van de directie.

 

Vragen van de volgende generatie

We willen het familiebedrijf niet zo aansturen als onze vaders. Kunt u ons helpen bij het ontwikkelen van een nieuw bestuursmodel?

Kunnen we wel een zelfstandig familiebedrijf blijven?

Hoe zorgen wij als broers en zussen dat wij ook een goed zakelijk team vormen als wij binnenkort het stokje overgedragen krijgen van onze vader?

Over 5 jaar wil ik een volwaardige plek hebben in de RvC van ons familiebedrijf. Hoe kan ik daar naar toe werken?

Mijn vader bestempelt ons als de cultuurbewakers. Maar hij werkte in het bedrijf en wij niet. Hoe kunnen wij deze rol vanuit het aandeelhouderschap goed invullen?

Adviseren & begeleiden

bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en familie

Besturen

door (tijdelijk) deel uit te maken van de Stak, RvC of RvA

Coachen

van leiders en bestuurders

Opleiden

van familieleden en bestuurders