Advies en begeleiding van familiebedrijven - van generatie op generatie

De familiegeleide onderneming

De onderneming is eigendom van meerdere familieleden die ook de leiding in handen hebben. Meestal een aantal broers/zussen, maar soms ook neven/nichten.

  • In de vorige generatie ging het fout in de samenwerking, hoe voorkomen wij dat in onze generatie?
  • Hoe zorgen we dat we zakelijk succesvol blijven zonder dat de familierelaties onder druk komen te staan?
  • Kunnen wij een familiebedrijf blijven?
  • Help ons scherp te krijgen voor welke strategische keuzes wij staan.
  • Ons familiestatuut is opgesteld door de vorige generatie, wij willen het vernieuwen.
  • Als directie hebben wij behoefte aan een duidelijke afbakening tussen eigendom en leiding. Hoe dat in te vullen?
  • Hoe richten wij eigendom en zeggenschap in? Want er zijn verschillende staken en niet alle familieleden zijn werkzaam in het bedrijf.

Vragen van de volgende generatie

We willen het familiebedrijf niet zo aansturen als onze vaders. Kunt u ons helpen bij het ontwikkelen van een nieuw bestuursmodel?

Kunnen we wel een zelfstandig familiebedrijf blijven?

Hoe zorgen wij als broers en zussen dat wij ook een goed zakelijk team vormen als wij binnenkort het stokje overgedragen krijgen van onze vader?

Over 5 jaar wil ik een volwaardige plek hebben in de RvC van ons familiebedrijf. Hoe kan ik daar naar toe werken?

Mijn vader bestempelt ons als de cultuurbewakers. Maar hij werkte in het bedrijf en wij niet. Hoe kunnen wij deze rol vanuit het aandeelhouderschap goed invullen?

Adviseren & begeleiden

bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en familie

Besturen

door (tijdelijk) deel uit te maken van de Stak, RvC of RvA

Coachen

van leiders en bestuurders

Opleiden

van familieleden en bestuurders