Advies en begeleiding van familiebedrijven - van generatie op generatie

De investeerdersfamilie

Er is (deels) gezamenlijk vermogen; er is de intentie om dit vermogen ook (deels) in de volgende generatie gezamenlijk in stand te houden.

  • Wat willen wij eigenlijk met ons familievermogen?
  • Wat is verstandig: het familievermogen bij elkaar houden of opsplitsen?
  • Wij willen het familievermogen bij elkaar houden. Hoe is dat te organiseren?
  • Wij vinden het moeilijk onze ambitie te verwoorden en over te dragen aan de externe bestuurders en adviseurs waar wij mee werken.
  • Hoe bereiden we de volgende generatie voor op het vermogend zijn?
  • Wij willen graag meer doen met filantropie maar hoe kunnen we dat oppakken en wat willen we er mee?

Vragen van de volgende generatie

We willen het familiebedrijf niet zo aansturen als onze vaders. Kunt u ons helpen bij het ontwikkelen van een nieuw bestuursmodel?

Kunnen we wel een zelfstandig familiebedrijf blijven?

Hoe zorgen wij als broers en zussen dat wij ook een goed zakelijk team vormen als wij binnenkort het stokje overgedragen krijgen van onze vader?

Over 5 jaar wil ik een volwaardige plek hebben in de RvC van ons familiebedrijf. Hoe kan ik daar naar toe werken?

Mijn vader bestempelt ons als de cultuurbewakers. Maar hij werkte in het bedrijf en wij niet. Hoe kunnen wij deze rol vanuit het aandeelhouderschap goed invullen?

Adviseren & begeleiden

bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en familie

Besturen

door (tijdelijk) deel uit te maken van de Stak, RvC of RvA

Coachen

van leiders en bestuurders

Opleiden

van familieleden en bestuurders