Advies en begeleiding van familiebedrijven - van generatie op generatie

De ondernemende familie

Er zijn meerdere bedrijven en activiteiten. Er is veelal een geprofessionaliseerde bestuursstructuur met zowel deskundige buitenstaanders als betrokken familieleden.

  • Hoe zorgen wij voor een goede aansluiting tussen de strategie en cultuur van onze familieholding en de bedrijven waarin wij investeren?
  • Hoe betrekken wij de volgende generatie bij het familiebedrijf?
  • Onze vader was een echte ondernemer. Hoe houden wij dat ondernemerschap vast nu hij er niet meer is en wij investeerders geworden zijn?
  • Ons familiestatuut is niet meer up to date. Welke nieuwe spelregels zijn nodig nu de familie is gegroeid?
  • Onze bestuursstructuur is nog geënt op de situatie dat er één onderneming was. Inmiddels zijn onze activiteiten sterk uitgebreid. Wat voor governancemodel is nu nodig?

Vragen van de volgende generatie

We willen het familiebedrijf niet zo aansturen als onze vaders. Kunt u ons helpen bij het ontwikkelen van een nieuw bestuursmodel?

Kunnen we wel een zelfstandig familiebedrijf blijven?

Hoe zorgen wij als broers en zussen dat wij ook een goed zakelijk team vormen als wij binnenkort het stokje overgedragen krijgen van onze vader?

Over 5 jaar wil ik een volwaardige plek hebben in de RvC van ons familiebedrijf. Hoe kan ik daar naar toe werken?

Mijn vader bestempelt ons als de cultuurbewakers. Maar hij werkte in het bedrijf en wij niet. Hoe kunnen wij deze rol vanuit het aandeelhouderschap goed invullen?

Adviseren & begeleiden

bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en familie

Besturen

door (tijdelijk) deel uit te maken van de Stak, RvC of RvA

Coachen

van leiders en bestuurders

Opleiden

van familieleden en bestuurders