Advies en begeleiding van familiebedrijven - van generatie op generatie

Het DGA-bedrijf  

De oprichter heeft het bedrijf met hard werken laten groeien. Er is een (sluimerende) intentie om het bedrijf over te dragen aan de volgende generatie.

  • Mijn kinderen zijn er nog niet klaar voor, maar het bedrijf is wel klaar voor een opvolger.
  • Kunnen wij een familiebedrijf blijven? Wat is daarvoor nodig?
  • Hoe zorg ik dat de volgende generatie professioneel goed kan samenwerken?
  • Ik trek mij terug uit de dagelijkse leiding; hoe kan ik dan de zeggenschap goed organiseren?
  • Mijn vader wil eigenlijk wel stoppen, maar hoe kan ik het overnemen?
  • Wat is een verstandige verdeling van de aandelen? Alleen de werkende kinderen of alle kinderen?
  • Is het verstandig een externe directeur aan te trekken?

 

Vragen van de volgende generatie

We willen het familiebedrijf niet zo aansturen als onze vaders. Kunt u ons helpen bij het ontwikkelen van een nieuw bestuursmodel?

Kunnen we wel een zelfstandig familiebedrijf blijven?

Hoe zorgen wij als broers en zussen dat wij ook een goed zakelijk team vormen als wij binnenkort het stokje overgedragen krijgen van onze vader?

Over 5 jaar wil ik een volwaardige plek hebben in de RvC van ons familiebedrijf. Hoe kan ik daar naar toe werken?

Mijn vader bestempelt ons als de cultuurbewakers. Maar hij werkte in het bedrijf en wij niet. Hoe kunnen wij deze rol vanuit het aandeelhouderschap goed invullen?

Adviseren & begeleiden

bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en familie

Besturen

door (tijdelijk) deel uit te maken van de Stak, RvC of RvA

Coachen

van leiders en bestuurders

Opleiden

van familieleden en bestuurders