Advies en begeleiding van familiebedrijven - van generatie op generatie

Vragen van familiebedrijven aan ons

Ontwikkelen van governance voor bedrijf en familie

 • Help ons de bestuursstructuur in te richten voor de volgende generatie.
 • Hoe kunnen wij de verantwoordelijkheden van familie, commissarissen en directie helder krijgen?
 • Hoe gaan we om met arbeidsvoorwaarden van familieleden die in het bedrijf werken? 
 • Hoe houden we goed zicht op het bedrijf als we er zelf niet werken?
 • Hoe kunnen we een Stichting Administratiekantoor gebruiken om de zeggenschap in te richten? 
 • Hoe moeten familie, commissarissen en directie samenwerken? 
 • Kun je de zelfevaluatie van de RvC begeleiden? 
 • Wat kan een RvC ons brengen? 
 • We gaan voor het eerst werken met een niet-familie CEO. Wat betekent dat voor ons?
 • We willen een familiestatuut maken.
 • We zoeken een externe voorzitter van ons stichtingsbestuur.

De familie als eigenaar op één lijn brengen en organiseren

 • Hoe kan een familieraad effectief functioneren?
 • Hoe kunnen we steeds meer familieleden organiseren en betrokken houden? 
 • Hoe moeten we omgaan met langlopende onderhuidse conflicten in de groep van familie-aandeelhouders? 
 • Hoe verbeteren we als familie onze communicatie over het bedrijf? 
 • Kunt  u ons helpen met het opzetten van een familiestatuut? 
 • Wat moeten onze kinderen weten over aandeelhouderschap? 
 • Wat zijn onze familiewaarden en hoe houden we die levend? 
 • Wat is mijn rol als niet-familiedirecteur? Hoe kan ik de familie het best ondersteunen en uitdagen?  
 • Wilt u onze familie-aandeelhoudersbijeenkomsten faciliteren? 
 • Het aantal aandeelhouders groeit snel. Is dat vol te houden voor ons familiebedrijf?
 • Kunnen we wel een zelfstandig familiebedrijf blijven?
 • Moeten we groeien of snoeien in het aantal aandeelhouders?  

Opvolging en overdracht begeleiden

 • Aan wie van de kinderen moet ik de aandelen overdragen?
 • De vierde generatie zal over 10 jaar het stokje overnemen. Wat moeten we nu doen zodat het goed gaat? 
 • Fiscaal is het voordelig aandelen over te dragen, maar willen mijn kinderen aandeelhouder worden?
 • Heb ik echt vertrouwen in de capaciteiten van mijn kinderen?
 • Help ons bij het opstellen van een opvolgingsplan.
 • Hoe behouden we ondernemerschap in de volgende generatie?
 • Hoe betrekken we nu alvast de volgende generatie bij het bedrijf? 
 • Hoe zorg ik voor een goede samenwerking tussen mijn kinderen en het management?
 • Ik wil wel maar kan nog niet stoppen, wat kan ik doen? 
 • Schat ik de capaciteiten van mijn kinderen goed in?
 • Hoe laten wij de samenwerking tussen mij en mijn vader goed lopen nu wij beide in de directie zitten?
 • Willen we een externe CEO aantrekken? Hoe kunnen we dat goed laten verlopen?
 • Wat heeft de volgende generatie nodig om goed te kunnen functioneren als team?
 • Wie van mijn kinderen is meest geschikt het bedrijf te leiden? Hoe maak ik een keuze die fair is voor iedereen?
 • Ik wil dat degene die mij opvolgt het meest geschikt is. Is het nuttig een assessment te laten doen en hoe werkt dat?
 • Hoe krijg ik als opvolger sneller meer verantwoordelijkheden?  

Strategische planning van bedrijf en familie faciliteren

 • Als we zelfstandig willen blijven, wat is dan nodig voor de ontwikkeling van het bedrijf?
 • Hoe kunnen we als directieteam onze bedrijfsstrategie goed afstemmen op de strategie van de aandeelhouders?   
 • Wat zijn de consequenties van het in zee gaan met een private equity partij voor ons familiebedrijf? 
 • Het bedrijf is in een volgende fase terechtgekomen waarbij wij strategische keuzes moeten maken. Wat zijn de consequenties voor het leiderschap en het bestuur.?
 • De familie moet knopen doorhakken wil het bedrijf zich blijven ontwikkelen. Hoe kunnen we dat als directie organiseren?
 • Er zijn grote investeringen in het bedrijf nodig. Wil de familie zich daaraan committeren en wat zijn de consequenties?

Leiderschapsontwikkeling en versterking van teams

 • Hoe kan ik mijzelf als leider ontwikkelen? 
 • Hoe kunnen familie en niet-familieleden goed samenwerken in directie en bestuur?
 • Hoe kunnen we als volgende generatie meer het heft in handen nemen? 
 • Hoe worden we het als volgende generatie eens als wij samen als aandeelhouder gaan beslissen? 
 • Hoe zorgen wij dat als familieleden ook een goed zakelijk team vormen? En dat het blijft werken?
 • Is het mogelijk twee kapiteins op een schip te hebben?  
 • We willen het familiebedrijf niet zo leiden en besturen als onze ouders, maar hoe dan wel?
 • Welk leiderschapsprofiel heeft het bedrijf nodig in de volgende generatie? 
 • Hoe houd ik de familie bij elkaar nu de familie groter wordt?
 • Mijn broer komt er bij in ons directieteam. Hoe zorgen we dat het goed blijft functioneren?

Ontwikkelen van educatie- en coachingsprogramma's

 • Ik zit in het stichtingsbestuur en zou meer inzicht willen hebben in de cijfers van ons familiebedrijf.
 • Niet iedereen heeft gevoel voor de governance van het familiebedrijf, we willen kennis daarover bijspijkeren.
 • Kun je de volgende generatie helpen bij het definiëren van de gewenste waarden en cultuur in het bedrijf? 
 • Mijn zoon gaat mij opvolgen maar eerst zal hij een goed opvolgingsplan moeten neerleggen: waar moet dat plan aan voldoen?
 • Over 10 jaar wil ik een volwaardige plek hebben in de Raad van Commissarissen van ons familiebedrijf, hoe kan ik daar naartoe werken?  
 • We hebben als  broers en zussen nooit geleerd om over lastige zaken te praten, hoe pakken we dat nu aan?
 • Mijn vader bestempelt ons als de cultuurbewakers. Maar hij werkte in het bedrijf en wij niet. Hoe deze rol goed in te vullen?
 • Mijn vader was de DGA, ik noem mijzelf de CGA, commissaris grootaandeelhouder. Hoe kan ik goed opereren binnen de RvC? 

Vragen van familieleden

Kunt u ons helpen met het opzetten van een familiestatuut?

Hoe kunnen wij onze kinderen goed voorbereiden op het vermogend zijn?

Is het verstandig als de volgende generatie eerst elders gaat werken alvorens in het familiebedrijf aan de slag te gaan? Hoe kunnen wij dat goed aanpakken?

Wij vinden het lastig vragen te stellen in de aandeelhoudersvergadering. Hoe kunnen wij ons daar beter op voorbereiden?

Wij zouden graag meer willen weten over het familiebedrijf maar begrijpen ook dat we de directie niet te veel kunnen lastig vallen. Wat voor mogelijkheden zijn er?

Adviseren & begeleiden

bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en familie

Besturen

door (tijdelijk) deel uit te maken van de Stak, RvC of RvA

Coachen

van leiders en bestuurders

Opleiden

van familieleden en bestuurders