Inrichten van de governance

Opvolging, groei van het bedrijf of veranderingen in de aandeelhoudersgroep zijn vaak aanleidingen om de governance van het familiebedrijf onder de loep te nemen. Het instellen van een Raad van Advies, de overgang van een Raad van Advies naar Raad van Commissarissen, het structureren van het familieoverleg, een nieuwe rol van het STAK bestuur zijn onderwerpen waar Innoo bij kan helpen. De kernvraag is hoe je het samenspel tussen de verschillende bestuursorganen binnen het familiebedrijf op een hoger niveau kunt tillen. Het doordenken van scenario’s en begeleiding bij de te maken governance keuzes en de implementatie is een kracht van INNOO.

Meer weten? Neem gerust contact op.