Blog

Belangrijk & urgent

We zitten in de uitzonderlijke situatie dat de Corona crisis zowel op het familiesysteem als op het bedrijfssysteem zijn impact heeft. Dat maakt het voor…
maart 2020