Voor wie we werken

We werken voor familiebedrijven in alle mogelijke bedrijfstakken, maar ook voor families met een landgoed of een family office. In Nederland en daarbuiten.

DGA-bedrijf

De oprichter heeft het bedrijf met hard werken laten groeien. Er is een (sluimerende) intentie om het bedrijf over te dragen aan de volgende generatie.

Familiegeleide onderneming

De onderneming is eigendom van meerdere familieleden die ook de leiding in handen hebben. Meestal een aantal broers/zussen, maar soms ook neven/nichten.

Familiegecontroleerde onderneming

Meerdere familieleden zijn samen eigenaar. De dagelijkse leiding bestaat uit een directie met (deels) niet-familieleden.

Ondernemende familie

Er zijn meerdere bedrijven en activiteiten. Er is veelal een geprofessionaliseerde bestuursstructuur met zowel deskundige buitenstaanders als betrokken familieleden.

INNOO staat voor het versterken van ondernemende families van generatie op generatie.

Adviseren en begeleiden

  • Wij adviseren en begeleiden bij opvolging, inrichting van goed bestuur, eigenaarschap en leiderschapsontwikkeling.

Coachen

  • Wij coachen huidige en toekomstige leiders, familie-eigenaren en bestuurders over vraagstukken in hun familiebedrijf.

Besturen

  • Wij vervullen (tijdelijke) posities bij familiebedrijven in Raden van Commissarissen, Raden van Advies en STAK besturen.

Opleiden en ontwikkelen

  • Wij verzorgen opleidings- en ontwikkelprogramma’s voor familieleden, eigenaren en bestuurders over onderwerpen op het grensvlak van familie, bedrijf en eigendom.

Onze diensten

Opvolgingsproces begeleiden

Opvolging is een proces waar de huidige en de nieuwe generatie gedurende vele jaren actief mee bezig kunnen zijn.

Opstellen van een Familiestatuut

Een familiestatuut is een document waarin de familie afspraken over familie en bedrijf vastlegt.

Talent- en leiderschapsontwikkeling

Talent- en leiderschapsontwikkeling is cruciaal in het proces van generatiewisseling. Nieuwe leiders hebben nieuwe stijlen.

Delen van kennis en ervaring

Daarnaast delen we onze kennis en ervaring graag met adviseurs van familiebedrijven die vanuit hun eigen discipline (bijv. fiscaal, juridisch, accountancy of financieel) met familiebedrijven werken.

Inrichten van de governance

Opvolging, groei van het bedrijf of veranderingen in de aandeelhoudersgroep zijn vaak aanleidingen om de governance van het familiebedrijf onder de loep te nemen.

(Zelf-) evaluatie van STAK/RvA/RvC

Het evalueren van samenwerking en functioneren van bestuursorganen zoals de RvA, RvC of het STAK bestuur is minder gebruikelijk terwijl het ook een onmisbaar onderdeel is van het professionaliseren van het familiebedrijf.

Meer weten?

Neem gerust contact op.