Wij hebben in het najaar van 2023 een nieuw boek gepubliceerd over Goed Eigenaarschap. Lees hier meer

Versterken van familiebedrijven

INNOO adviseert en begeleidt bij opvolging, inrichting van goed bestuur en ontwikkeling van leiderschap. Wij brengen ondernemende families en hun familiebedrijven verder, van generatie op generatie.

Opvolgingsproces begeleiden

Opvolging is een proces waar de huidige en de nieuwe generatie gedurende vele jaren actief mee bezig kunnen zijn.

Opstellen van een Familiestatuut

Een familiestatuut is een document waarin de familie afspraken over familie en bedrijf vastlegt.

Talent- en leiderschapsontwikkeling

Talent- en leiderschapsontwikkeling is cruciaal in het proces van generatiewisseling. Nieuwe leiders hebben nieuwe stijlen.

Educatie en kennisoverdracht

Voor iedere rol die je vervult in of rondom het familiebedrijf is het vergaren van kennis, opdoen van ervaring en het ontwikkelen van competenties van belang.

Inrichten van de governance

Opvolging, groei van het bedrijf of veranderingen in de aandeelhoudersgroep zijn vaak aanleidingen om de governance van het familiebedrijf onder de loep te nemen.

(Zelf-) evaluatie van STAK/RvA/RvC

Het evalueren van samenwerking en functioneren van bestuursorganen zoals de RvA, RvC of het STAK bestuur is minder gebruikelijk terwijl het ook een onmisbaar onderdeel is van het professionaliseren van het familiebedrijf.

Meer weten?

Neem gerust contact op.

Van generatie op generatie

Een familiebedrijf is gewoon een bedrijf. Maar toch is één aspect wezenlijk anders: het DNA van het bedrijf is sterk verweven met dat van de familie.  Bij elk familiebedrijf breken – vroeg of laat – fases aan die het nodig maken belangrijke stappen te zetten. Dan ontstaan vraagstukken die zowel het bedrijf als de familie raken. Vaak blijken deze complexer en weerbarstiger dan gedacht. Het krachtenveld van emotie en ratio belemmert u dan de gewenste stappen te nemen

INNOO geeft u advies en begeleiding bij deze vraagstukken. Gericht op een gezonde ontwikkeling van uw bedrijf en uw familie. Zodat familie en bedrijf elkaar blijven versterken en uw familiebedrijf sterk en succesvol blijft; van generatie op generatie.

Lees meer over onze diensten

Publicaties van INNOO partners

Meer weten?

Neem gerust contact op.