Advies en begeleiding van familiebedrijven - van generatie op generatie

Publicaties

Publicaties van INNOO partners

Over opvolging

 • Gespreid bedje of spijkerbed, over opvolgers in familiebedrijven, Jacqueline van Zwol en Roberto Floren, Business Contact, 2010
 • De stap naar eigendom, In: Gespreid bedje of spijkerbed; Over opvolgers in familiebedrijven, Albert Jan Thomassen, 2010
 • De opvolger aan het woord, Albert Jan Thomassen en Maarten van Meerten, Jong Management VNO-NCW, 1999
 • Opvolging in het Familiebedrijf; leiding, eigendom en continuïteit, Albert Jan Thomassen en Gerben van der Meer, COB/SER, 1990

Over governance

 • Het familiestatuut, voor continuiteit van het familiebedrijf en harmonie in de familie, Jacqueline van Zwol en Albert Jan Thomassen, BBPublishers, 2017, zie ook hetfamiliestatuut.nl
 • Commissaris tussen familie en bedrijf, de uitdagingen van intern toezicht in het familiebedrijf, Jacqueline van Zwol en Ilse Matser, Goed Bestuur & Toezicht, 4/2013
 • A Fine Balance of Power, the working relationship between non family executive and family CEO, Marjolein de Jong en Albert Jan Thomassen, Families in Business, July/August 2006 No.27
 • Ondernemen als familie, aanbevelingen voor goed bestuur in het familiebedrijf, Joost van Hamel en Albert Jan Thomassen, (red.), FBNed, vereniging Familiebedrijven Nederland, Tilburg, 2003
 • Een typologie van familiebedrijven en de consequenties voor de inrichting van het ondernemingsbestuur, Jurgen Geerlings en Albert Jan Thomassen, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, Uitgeverij Paris, Juni 2005
 • Familie in Zaken – spelregels van een bijzondere samenwerking, Albert Jan Thomassen en Marjolein de Jong, Centrum van het Familiebedrijf, Tilburg, 2003 

Over verkoop aan derden

 • Aan tafel met uw aandeelhouder, een blik in de wereld van durfkapitalisten in Nederland, Marius Frank, 2005
 • Uw onderneming in andere handen, Ron Sman en Albert Jan Thomassen, Delwel, Den Haag, 1996

Over executive coaching

 • Hofnar en Schatbewaarder, Tien Leiders over Executive Coaching, Marius Frank e.a., 2007

Onze klassiekers

Engelstalige publicaties

Nederlandstalige publicaties

Relevante websites

Kennisvragen

Wat is een eigendomsvisie?

Welke onderwerpen horen thuis in een familiestatuut?

Wat betekent het voor ons familiebedrijf als wij een structuurvennootschap worden?

Welke competenties zijn belangrijk voor een opvolger?

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen?

Wat is de rol van een eigenaar?

Adviseren & begeleiden

bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en familie

Besturen

door (tijdelijk) deel uit te maken van de Stak, RvC of RvA

Coachen

van leiders en bestuurders

Opleiden

van familieleden en bestuurders