Blog

Gedoe over dividend voorkomen

By december 2020 No Comments

In veel gevallen gaf 2019 aanleiding om dividend uit te keren, maar Corona zette daar vaak een streep door. Je kunt nu eenmaal geen dividend uitkeren als je niet weet of je in de nabije toekomst voldoende cash hebt om je werknemers en leveranciers te betalen. Als er meer aandeelhouders zijn, is goede communicatie daarbij belangrijk.

Ook al snapten aandeelhouders de dividendbesluiten meestal heel goed, toch zagen we gedoe omdat er niet duidelijk werd gecommuniceerd. In de hitte van het moment vergaten directies om de aandeelhouders te betrekken bij de voorbereiding van besluiten om geen of minder dividend uit te keren. Enerzijds heel begrijpelijk doordat directies veel op hun bord hadden. Maar het effect was soms dat aandeelhouders zich niet serieus genomen voelden. Zoals een aandeelhouder zei: “Het voelde alsof we eigenlijk geen recht van spreken hebben omdat we de aandelen toch maar geërfd hebben”.

Als een directie in houding en communicatie expliciet maakt dat het uitgangspunt is dat een aandeelhouder een vergoeding op zijn kapitaal mag verwachten, dan voorkom je dat. Dus wil je als directie geen gedoe, kijk dan goed naar je houding en de manier waarop je communiceert met je aandeelhouders. Als zij het gevoel krijgen dat hun positie niet wordt gerespecteerd, gaan ze terecht muiten.

Dividendbeleid

Zorg ook dat je dividendbeleid duidelijk is. Schrijf op welk percentage van de winst je wilt uitkeren en bij welke financiële ratio’s je wel en niet uitkeert. Beschrijf ook hoe directie of RvC en aandeelhouders tijdig met elkaar praten over zaken die de consistentie van het dividendbeleid kunnen beïnvloeden. Dat geeft minder gedoe over dividend als je het uiteindelijke bedrag moet vaststellen.

Lange termijn

Is dit nu belangrijk? Je kunt ook zeggen dat we eerst maar eens met z’n allen Corona  moeten overleven. Voor veel bedrijven is dividend het minste van hun zorgen: overleven staat op de eerste plaats en je mag al blij zijn als je niet in de rode cijfers komt. Dat klopt natuurlijk ook. Maar respecteer toch die aandeelhouder, blijf communiceren. Op de lange termijn geeft dat een stuk minder gedoe.

Meer weten? Neem gerust contact op.