Blog

De ROI2 van het familiebedrijf

Veel ondernemers weten niet anders. ROI, return on investment, is meer dan winst en rendement op het eigen vermogen. Een ondernemer begint een eigen bedrijf…
16 maart 2018
Blog

Van DGA DNA naar familie DNA

n de jaren 90 van de vorige eeuw hebben Jim Collins en Jerry Porras met hun boek 'Built to Last' waarden geïntroduceerd als sturende kracht…
16 december 2017
Blog

Gestructureerd klankbord: RvA of RvC?

Familiebedrijven maken veel minder gebruik van een Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Advies (RvA) dan niet-familiebedrijven. Maar het aantal familiebedrijven dat kiest voor…
16 november 2017
Blog

Geen opvolger?

Zomaar een aantal berichten uit het FD van de afgelopen maanden over markante Nederlandse familiebedrijven die zijn verkocht. Op 24 februari het bericht dat Scheuten…
16 juli 2017
Blog

De waarde van een familiestatuut

Families maken al sinds mensenheugenis afspraken over hoe ze met hun bedrijf omgaan. In het begin van deze eeuw heeft het familiestatuut zijn intrede gedaan.…
16 mei 2017