Blog

De tussenpaus in het familiebedrijf

By december 2019 No Comments

Gerard en Joop de Vries, succesvolle DGA’s van een groot familiebedrijf met 300 werknemers, vinden het eigenlijk welletjes. Ze zijn begin 60, hebben 40 jaar hard gewerkt en zouden het stokje wel willen overdragen. Maar de volgende generatie, zes kinderen tussen de 18 en 28 jaar, is er nog niet klaar voor. Twee van de kinderen werken in een eerste functie in het bedrijf. Twee zijn nog aan het studeren en twee werken elders in een eerste baan. Wat kunnen zij doen als ze het bedrijf toch graag willen doorzetten naar de volgende generatie?

Veel families kiezen bewust voor een tussenpaus. Dat zou de familie de Vries ook kunnen doen. Ze zullen zich daarbij goed moeten realiseren dat dit wel wat met zich meebrengt.

Ten eerste is het een hele kunst om de juiste persoon te vinden. Je moet niet alleen op zoek naar iemand met de juiste competenties om het bedrijf te leiden, maar die persoon moet het vooral ook leuk vinden om de volgende generatie op te leiden en het stokje over te dragen. Dat moet passen bij het karakter, de leeftijd en de carrière fase van die persoon. Niet iedereen vindt het vooruitzicht om een familielid op te moeten leiden aantrekkelijk, niet iedereen heeft de competenties om dat te doen. Een goede tussenpaus moet daarnaast ook goed passen bij de familie. Families willen graag iemand die ondernemend is maar wel goed snapt dat het bedrijf van de familie is. Hij of zij moet passen bij de waarden en cultuur van de familie en sterk en vaardig genoeg zijn om te kunnen omgaan met dominante ex-DGA’s zoals Gerard en Joop.

Ten tweede is het net zo belangrijk dat de familie haar eigen rol goed snapt en zo nodig aanpast. In het geval van de familie de Vries moeten Gerard en Joop heel duidelijk aangeven wat ze verwachten maar ook voldoende ruimte geven voor een eigen leiderschapsstijl en werkwijze van een externe tussenpaus. Als dat niet gebeurt is een tussenpaus bij voorbaat al mislukt.

Al met al geen onmogelijke maar zeker ook geen makkelijke opgave voor Gerard, Joop en hun kinderen. Het zorgvuldig selecteren, helder maken van verwachtingen, goed inwerken en voldoende ruimte geven zal het verschil betekenen tussen succes of falen van hun tussenpaus. En dus misschien het verschil tussen al dan niet succesvol doorzetten van het familiebedrijf naar de volgende generatie.

Meer weten? Neem gerust contact op.