Blog

Inclusiviteit ook voor familie?

By oktober 2019 No Comments

Het verhogen van de diversiteit in de top van organisaties is een even actueel alsook weerbarstig onderwerp. Diversiteit verhoogt de kwaliteit van besluitvorming maar het valt niet mee om de streefcijfers van 30% vrouwen in de top te halen. Daarom wil de Sociaal Economische Raad (SER) een hard quotum van 30 procent vrouwen voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Voor familiebedrijven geldt geen quotum maar het streefcijfer zal soms moeilijk haalbaar zijn. Er zijn twee beperkende factoren: de samenstelling van de familie en de grootte van de directie. Twee broers die samen de directie vormen kunnen nooit aan een streefcijfer voldoen tenzij één van hen opstapt.

Maar je kunt er ook anders naar kijken. Bijvoorbeeld door de top van het familiebedrijf breder te omschrijven: directie en management. Maar een net zo interessante optie is de inclusiviteit te stimuleren. Diversiteit verhogen betekent inclusiviteit omarmen. In families is dan een concrete vraag of partners ook welkom zijn om in het familiebedrijf te komen werken of zelfs mede-aandeelhouder te worden.

Binnen een derde generatie familiebedrijf, gezamenlijk eigendom van vier neven en drie nichten speelde deze discussie de afgelopen jaren. In het familiestatuut hebben hun vaders – drie broers – al jaren geleden vastgelegd dat partners niet in het familiebedrijf mogen werken. De neven en nichten begonnen daar anders over te denken. Ze werden geconfronteerd met een vraag van de directie die bestaat uit twee neven. Zij wilden de vrouw van een derde neef en de man van één van de nichten eigenlijk in het bedrijf halen. “Ze hebben talent, zijn altijd zeer betrokken geweest en hebben de ervaring en expertise om ons familiebedrijf verder te helpen met de big data uitdagingen in onze branche”, zeiden de directeuren. Tijdens een familieweekend bleek dat de nicht die altijd het minst betrokken was en hoorde van de wens van de neven-directeuren ook geïnteresseerd raakte. Het was immers haar terrein bij de bank waar zij werkt. Besloten werd om een extra familiebijeenkomst te organiseren met als thema inclusiviteit van de familie. Zij wilden eerst de voors en tegens van partners in het familiebedrijf goed bespreken en principes vastleggen voordat de directie stappen kon zetten.

Partners werkzaam in het bedrijf bleek al heel snel geen obstakel te zijn. Waarom het bedrijf talent ontzeggen dat zich aandient en betrokken is, zo was de redenering. Maar de discussie zette ook een ander thema op de agenda: mogen partners ook aandeelhouder worden? Dat is inclusiviteit in volle omvang binnen de familie. Bij sommige familiebedrijven gebeurt dat al. Voor deze familie bleek het nu nog een stap te ver maar zij besloten wel dat bij de volgende revisie van het familiestatuut, gepland voor 2022, het opnieuw op de agenda komt.

Meer weten? Neem gerust contact op.